Statistika

28 ES valstybėse narėse 2015 m. vėjo elektrinės sudarė 44 proc. visų naujai instaliuotų pajėgumų, prie tinklo prijungta 12,8 GW (iš kurių — 9766 MW sausumoje), t.y., 6,3 proc. daugiau, nei 2014 m. Šiuo metu vėjo energija Europoje sudaro 142 GW galios ir gali patenkinti 11,4 proc. elektros poreikio.

Atsinaujinančių išteklių elektrinės 2015 m. sudarė 77 proc. naujų elektrinių, t.y., 22,3 GW iš 29 GW galios.

Investicijos į naujas vėjo elektrines pernai pasiekė 26,4 mlrd. eurų, t.y., 40 proc. daugiau, nei užpernai. Beveik pusė naujų elektrinių instaliuota Vokietijoje, antroje vietoje — Lenkija (1,3 GW), trečioje — Prancūzija (1 GW).

Su 2015 m. vėjo energetikos statistika išsamiai galima susipažinti čia.

2016 m. vasario mėnesį Europos vėjo energetikos asociacija (EWEA) taip pat paskelbė 2015 m. ES jūrinės vėjo energetikos statistiką. 2015 m. Europoje prie tinklų prijungta 3018,5 MW galios, t.y., 108,3 proc. padidėjimas nuo 2014 m. ir didžiausias metinis prijungimų pagal galią kiekis istorijoje. 2015 m. pastatyta 419 vnt. naujų elektrinių. 

Su jūrinės vėjo energetikos 2015 m. statistikos ataskaita galima susipažinti čia.

Susijusios nuorodos:

Europos vėjo energetikos asociacija
Pasaulinė vėjo energetikos taryba