Vėjo diena

Vėjo diena — birželio 15-oji — kiekvienais metais minima visame pasaulyje. Prie vėjo energetikos prisijungia vis daugiau šalių. Vėjo dienos renginius organizuoja Europos vėjo energetikos asociacija kartu su nacionalinėmis asociacijomis. Partneris Lietuvoje — Lietuvos vėjo elektrinių asociacija.Vėjo energetika yra vienas sparčiausiai augančių energetikos sektorių tiek Europos Sąjungoje, tiek visame pasaulyje.

Tačiau nepakankamai sparčią vėjo energetikos plėtrą Lietuvoje lemia nepalankus valstybės institucijų požiūris ne tik į vėjo, bet ir į visų atsinaujinančių išteklių energetiką, bei dvigubų standartų taikymas tradicinei ir atsinaujinančių išteklių energetikai.

Platesnis vėjo bei kitų atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimas padėtų diversifikuoti Lietuvos energijos išteklių struktūrą, sumažinti dujų importą, prisidėti prie energetinio saugumo užsitikrinimo. Vėjo energetikos vystymas Lietuvoje taip pat leistų sumažinti oro taršą, sukurtų naujų darbo vietų, skatintų regioninę plėtrą, augimą ir inovacijas. Be to, vėjo energijos šaltiniai yra atsinaujinantys, vadinasi — neišsenkantys, o šios rūšies energetikos technologijos yra greitai instaliuojamos.