Atsinaujinančių išteklių energetika ir klimato kaita

Esminė atsinaujinančių energijos išteklių, tokių, kaip vėjo energija ir kt., plėtros funkcija globaliame klimato kaitos prevencijos procese yra šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimas, iškastinį kurą keičiant į atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą.

Vėjo energetika šiuo metu atlieka reikšmingą vaidmenį šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinime. Kiekviena iš vėjo pagaminta kWh sudaro galimybę išvengti apytiksliai 696 g CO2, kuris susidaro, pagaminus kWh energijos anglis, dujas ir naftą naudojančiose elektrinėse.

2020 m. planuojama vėjo elektrinių galia sudarys apie 213 GW, o tai padėtų išvengti 316 Mt CO2, t.y., maždaug ¾ dabartinių ES automobilių emisijų ir 28 proc. ES šiltnamio dujų emisijų sumažinimo tikslo (20 proc. iki 2020 m.).

Susijusios nuorodos:

Europos aplinkos agentūra
Aplinkosauginė organizacija "Greenpeace"
Europos vėjo energetikos asociacija

Pasaulinė vėjo energetikos taryba