Vizija ir tikslai

Siekiame, kad Lietuva būtų tarp pirmaujančių vėjo energetikos šalių ir išnaudotų ekologiškos energijos galimybes.

Tikslai:

  • atstovauti asociacijos narių interesams visuose valdymo lygiuose;
  • sukurti patrauklią aplinką investuotojams;
  • siekti, kad įstatymais būtų užtikrintas patrauklus investicinis klimatas;
  • prisidėti siekiant Europos Sąjungos tikslų vėjo energetikos srityje;
  • stengtis viršyti Lietuvos vėjo energetikos plėtros tikslus, numatytus Europos Sąjungos direktyvose;
  • siekti asociacijos dalyvavimo kvotų paskirstymo procese;
  • skleisti informaciją apie vėjo energetikos plėtrą visuomenėje;
  • plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą.