Asociacijos veikla

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija vienija Lietuvos vėjo energetikos rinkos dalyvius  investuotojus ir įrangos gamintojus bei paslaugų teikėjus. Šiuo metu asociacijos veikloje dalyvauja apie 80 proc. investuotojų į šalies vėjo energetiką.

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija siekia, kad Lietuvoje būtų užtikrintos palankios sąlygos plėtoti vėjo energetikos projektus: veiktų palanki įstatyminė bazė ir būtų sukurtas patrauklus investicinis klimatas. Asociacija pasisako už Lietuvos energijos gamybos sektoriaus decentralizaciją, energetinės nepriklausomybės plėtrą per vėjo energetiką bei Europos Sąjungos atsinaujinančių išteklių energetikos politikos įgyvendinimą.

Asociacijos veiklos kryptys:

  • vėjo energetikos rinkos, jos dinamikos bei vystymosi Lietuvoje perspektyvų tyrimas; 
  • vėjo energetikos pramonės įmonių ir kitų subjektų bendrų veiksmų koordinavimas; 
  • tarptautinių ir regioninių vėjo energetikos mokslo, technikos ir kitų pasiekimų analizė; 
  • dalyvavimas tarptautinėse konferencijose, bendradarbiavimas su Lietuvos, užsienio bei tarptautinėmis organizacijomis; 
  • narių atstovavimas Lietuvos Respublikos valdymo ir valdžios institucijose, narių interesų gynimas; 
  • lobistinė ir kita su vėjo energetikos propagavimu susijusi veikla. 

Asociacija aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos valdžios institucijomis bei užsienio organizacijomis. Propaguodami atsinaujinančių išteklių energetikos plėtrą Lietuvoje siekiame dialogo tarp vėjo energetikos įmonių ir nacionalinių valdžios institucijų.

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija yra Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos verslo konfederacijos, taip pat tarptautinių organizacijų  Europos vėjo energetikos asociacijos ir Pasaulinės vėjo energijos tarybos — tikroji narė.

Šiuo metu Lietuvos vėjo elektrinių asociaciją sudaro 19 narių. Narių skaičius nuolat didėja. Asociacija veikia nuo 2005 m.

Susijusios nuorodos: 
Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija
Lietuvos pramonininkų konfederacija
Lietuvos verslo konfederacija
Europos vėjo energetikos asociacija
Pasaulinė vėjo energetikos taryba