Žalią Lietuvą kuria: lvea.lt

Žaliosios energetikos plėtrai Lietuvoje reikia tavo balso

Lietuva kasmet už dujas ir importuojamą elektros energiją Rusijai sumoka beveik 4 mlrd. litų. Importuojamo iškastinio kuro kainos vis auga ir, kaip prognozuojama, didės toliau. Alternatyva – atsinaujinantys Lietuvos energijos ištekliai.

Vėjo elektrinės per metus pagamina apie 6 proc. visos šalyje suvartojamos elektros energijos. O galėtų – iki pusės visos Lietuvai reikalingos elektros. Vystomos visos Lietuvos žaliosios energetikos rūšys patenkintų beveik visą Lietuvai reikalingos energijos poreikį.

Importuojamą iškastinį kurą deginančios elektrinės Lietuvoje dabar remiamos labiau nei atsinaujinančių išteklių energetika. Iš vartotojų mokamų Viešajį interesą atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų AB “Lietuvos elektrinė”, naudojančiai rusiškas dujas, 2013 m. buvo skirta 471,177 mln. litų, tuo tarpu visų atsinaujinančių išteklių (vėjo, hidro, biomasės, biodujų, saulės) elektrinėms — tik 184,212 mln. litų, t.y., du su puse karto mažiau.

Šiuo metu AB “Lietuvos elektrinė” iš rusiškų dujų pagaminta elektros energija superkama po 50,84 ct/kWh, o maksimalus tarifas vėjo energijai, superkamai iš didžiųjų gamintojų, nuo 2013 m. balandžio 1 d. yra 26 ct/kWh.