Lietuvos vėjo elektrinių asociacija

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija vienija Lietuvos vėjo energetikos rinkos dalyvius — investuotojus ir įrangos gamintojus bei paslaugų teikėjus. Šiuo metu asociacijos veikloje dalyvauja apie 90 proc. investuotojų į šalies vėjo energetiką. Asociacija siekia, kad Lietuvoje būtų užtikrintos palankios sąlygos plėtoti vėjo energetikos projektus: veiktų palanki įstatyminė bazė ir būtų sukurtas patrauklus investicinis klimatas. Asociacija pasisako už Lietuvos energijos gamybos sektoriaus decentralizaciją, energetinės nepriklausomybės plėtrą per vėjo energetiką bei Europos Sąjungos atsinaujinančių išteklių energetikos politikos įgyvendinimą.